• Zwroty i reklamacje


ZWROTY:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Towar odsyłamy w stanie identycznym do tego, w jakim go otrzymaliśmy - wraz z niezerwanym kompletem oryginalnych metek producenta. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres email: sklep@kidsbutik.pl lub dołączając je w formie pisemnej do przesyłki razem ze zwracanym towarem. Kupujący może skorzystać z dowolnego wzoru odstąpienia od umowy lub zamieszczonego poniżej:

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Dane konsumenta:

Imię i Nazwisko ..............................................................

Numer zamówienia ................................................................... Adres............................................................................... ........................................................................................

Ja, ..............................................................niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

1..................................................................................symbol oferty .............................. 2..................................................................................symbol oferty .............................. 3..................................................................................symbol oferty...............................

Data zawarcia umowy to...........................................................

Data odbioru towaru to..............................................................

Dane właściciela rachunku, na konto którego mają zostać zwrócone pieniądze:

Imię i Nazwisko ......................................................................... Adres.......................................................................................... ....................................................................................................

Nr. konta...................................................................................... Zwracam................................................................................................................ w stanie niezmienionym.

Podpis konsumenta .........................................Adres do zwrotu:

P.H. RESTYLE

ul. Białostocka 38/58

41-219 Sosnowiec

 

W przypadku odstąpienia od umowy Konsument otrzymuje zwrot wpłaconej tytułem zakupu kwoty - ceny produktów i najniższego dostępnego kosztu wysyłki z wyjątkiem wspomnianych wyżej kosztów zwrotu. Pieniądze zostaną odesłane na rachunek wskazany przez Konsumenta w odstąpieniu od umowy. Nastąpi to w ciągu 14 dni po otrzymaniu przez Sprzedającego zwróconego zakupu. Prosimy  pamiętać, że zwrotom lub wymianom nie podlegają towary nabyte w drodze wyprzedaży a prawo do odstąpienia od umowy nie daje możliwości bezpłatnego używania produktu. Zgodnie z przepisami, jeśli zostaną zerwane oryginalne metki producenta lub zwracany przedmiot zostanie użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania danej rzeczy, Sprzedający ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami umniejszenia jej wartości.

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 


REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje prosimy odsyłać na adres: P.H. Restyle ul.Białostocka 38/58, 41-219 Sosnowiec z dopiskiem REKLAMACJA Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań, towar posiadał wady fabryczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Procedurę dotyczącą reklamacji, odnosi się w niezmienny sposób jak - do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość. Z istotną zmianą, dotyczącą kosztów nadania przesyłki do Sprzedającego. W przypadku wszczęcia procedury reklamacyjnej oraz rozpatrzenia jej pozytywnie, koszty przesyłki - pokrywa Sprzedający.